Nagrody

2018 - Biały Listek CSR Polityki

ANG Spółdzielnia została po raz trzeci wyróżniona w konkursie Listki CSR Polityki, otrzymując Biały Listek. Zestawienie jest przygotowywane przez tygodnik Polityka przy współpracy merytorycznej firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna edycja jest rekordowa pod względem liczby zgłoszeń, wzięło w niej udział aż 115 firm. W konkursie wyróżniane są firmy, które aktywnie wdrażają wytyczne międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach: zarządzanie i ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa, zaangażowanie społeczne. 

2018 - ANG Spółdzielnia Super Etyczną Firmą 2017

ANG Spółdzielnia zdobyła tytuł Super Etycznej Firmy 2017 w trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu oraz PwC. W tym roku firmy, które otrzymały wyróżnienie przynajmniej trzy razy z rzędu zostały wyróżnione nagrodą Super Etyczna Firma 2017. Nie tylko możemy cieszyć się niezwykle poważanym wyróżnieniem, ale będziemy też członkami zespołu doradczego, który będzie wspierał organizatorów w rozwoju konkursu, dzieląc się naszymi doświadczeniami.


2018 - ANG Spółdzielnia Gazelą Biznesu 2017

7 marca br. podczas uroczystej gali wyróżnienie za 2017 r. otrzymała ANG Spóldzielnia. W stosunku do roku poprzedniego zanotowaliśmy awans o ponad 1000 pozycji, plasując się na 552 miejscu. W Województwie mazowieckim Spółdzielnia zajęła 152. miejsce na 1041 wyróżnionych firm.

2017 - Smart CSR Od społecznie odpowiedzialnych działań do współodpowiedzialnego biznesu w zrównoważonym rozwoju

To konkurs, który ma na celu wyróżnienie firm, które wdrożyły działania, stworzyć produkty i usług, które zarówno są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale również przyczyniają się do sukcesu w biznesie.

2017 - ANG Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą 2017

25 października 2017 roku firma AON Hewitt ogłosiła laureatów 12. Edycji programy Najlepsi Pracodawcy.

Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach: Przedsiębiorstwa małe i średnie - zatrudniające do 250 pracowników, Przedsiębiorstwa duże - zatrudniające od 250 do 1000 pracowników, Przedsiębiorstwa bardzo duże - zatrudniające powyżej 1000 pracowników.

2017 - Ranking Odpowiedzialnych Firm 

II miejsce w kategorii kryształowej w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firmdla naszej Spoldzielni. 84 firmy zgłosiły się do rankingu. 39 zakwalifikowało się do naszej kategorii. W rankingu firmy oceniane są pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

2017 - Biały Listek CSR Polityki 2017

Białe Listki Polityki otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy. W tym roku do konkursu zgłosiło się 111 firm, aż 17 proc. z nich reprezentowało branżę finansową.

2017 - ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych Etyczną Firmą 2016

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zdobyła tytuł Etycznej Firmy 2016 w trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu oraz PwC Polska. Spółdzielnia otrzymała nagrodę po raz drugi. Została wyróżniona za dzialania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce.

2017 - ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych Gazelą Biznesu 2016

14 marca br. podczas uroczystej gali wyróżnienie za 2015 r. otrzymała ANG Spółdzielnia DOradców Kredytowych. Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Kryterium przyznawania nagrody są wyniki finansowe firm z trzech lat wstecz. W 2016 roku były to zatem lata 2013, 2014, 2015. ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych otrzymała nagrodę dzięki wzrostowi przychodu 2013/2015 o 141% oraz zatrudnieniu 559 osób na koniec 2015r.

2016 - ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych Najlepszym Pracodawcą 2016 roku

27 października 2016 roku firma AON Hewitt ogłosiła laureatów 11. Edycji programu Najlepsi Pracodawcy.

Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach: Przedsiębiorstwa małe i średnie - zatrudniające do 250 pracowników, Przedsiębiorstwa duże - zatrudniające od 250 do 1000 pracowników, Przedsiębiorstwa bardzo duże - zatrudniające powyżej 1000 pracowników.

2016 - Szpalty roku dla Gazety Nienieodpowiedzialni 

Gazeta Nienieodpowiedzialni, której pomysłodawcami i wydawcami są ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych oraz Fundacja Będę Kim Zechcę zdobyła Srebro w Konkursie Szpalty Roku 2016 w kategorii magazyn dla klientów B2B. Jury konkursu nagrodziło naszą publikącję za innowacyjny i społecznie odpowiedzialny wymiar komunikacji krzewiący idee zrównoważonego rozwoju branży finansowej.Konkurs Szpalty Roku jest organizowany juz po raz dziewiąty przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, a jego celem jest rozpowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów marketingu treści poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich.

2016 - Srebrny Listek CSR Polityki 2016

Srebrny Listek Polityki otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględniane wszystkich siedmiu kluczowych rozwiązań międzynarodowej normy ISO 26000: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społecze. Firmy te opierają się na lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują miedzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarzadzania etykją oraz wysokie standardy zarzadzania personelem. O efektach wyników działań cyklicznie informuja interesariuszy.

2016 - ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych Etyczną Firmą 2015

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zdobyła tytuł Etycznej Firmy 2015 w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu oraz PwC. Spółdzielnia została wyróżniona za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. 

2016 - ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych Gazelą Biznesu 2015

Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Wczoraj, podczas uroczystej gali, nagrodę za 2015 r. odebrała ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Kryterium przyznawania nagrody są wyniki finansowe firm z trzech lat wstecz. W 2015 roku były to zatem lata 2012, 2013, 2014. ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zajęła 532. miejsce na 4300 firm, dzięki wzrostowi przychodu o 186% oraz zatrudnieniu 492 osób. 

2015 - Raport Spółdzielni wybrany jako jeden z najlepszych raportów w konkursie Raporty Społeczne


Nasz zintegrowany raport społeczny za 2014r. otrzymał nagrodę dziennikarzy w 9. edycji konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte i SGS.  Nagrody dla firm, które najlepiej zaraportowały dane niefinansowe zostały rozdane 7 grudnia w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagrody otrzymały również raporty CEMEX Polska, Bank Zachodni WBK i Castorama Polska.

2015 - ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych Najlepszym Pracodawcą 2015 roku

20 października Aon Hewitt – globalna firma doradcza specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim – ogłosiła laureatów 10. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo bardzo duże (zatrudniające powyżej 1000 pracowników), firma duża (od 250 do 1000 pracowników) oraz mała (do 250 pracowników).W tym roku firmy otrzymały również wyróżnienia specjalne. Wyniki ogłoszono podczas Gali Najlepszych Pracodawców, która była połączona z jubileuszem 20-lecia firmy Aon Hewitt.

2015 -Artur Nowak-Gocławski ,,Ludzie którzy zmieniają biznes''

Znani są już laureaci pierwszej edycji ogólnopolskiej Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, która jako jedyna dotyczy wyróżnienia osób, a nie firm zasłużonych dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju w Polsce. Jej organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowego  patronatu udzielił  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

2014 - Nieregularnik NieNieOdpowiedzialni otrzymał brązowe Szpalty Roku i nagrodę publiczności za najlepszą okładkę.

W konkursie Szpalty Roku 2014 nasza publikacja została wyróżniona przez jury w kategorii "magazyn firmowy dla klientów i partnerów biznesowych B2B, nakład 10 000 egzemplarzy". Osobną nagrodę przyznali internauci, którzy uznali naszą okładkę za najlepszą w kategorii "okładka roku - magazyn dla klientów".


2013 - Pozytywistą Roku w kategorii „Wizja i przywództwo” został Artur Nowak-Gocławski.

Organizatorzy wielokrotnie podkreślali ogromne znaczenie takich pomysłów jak Spółdzielnia Doradców Kredytowych, która tworzy miejsca pracy w czasach kryzysu. Cała Grupa ANG to w chwili obecnej blisko 500 osób, którym sposób postrzegania aktywności zawodowej przekazywany przez Artura Nowak–Gocławskiego i Ludzi Grupy ANG jest bliski.

2012 - Zostaliśmy Liderem Przedsiębiorczości 2012

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznała naszej Spółdzielni tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2012”.  Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” promuje aktywnych, dynamicznych przedstawicieli przedsiębiorczości w szczególności tych, którzy w swej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności wobec klienta i partnerów oraz zasadą działania na rzecz dobra kraju uwzględnianej w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżnienie tytułem „Lidera Przedsiębiorczości Roku” nadawane jest corocznie kilkunastu firmom wybranym spośród nominowanych  i rekomendowanych przez organizacje przedsiębiorców, organizatorów, współorganizatorów i sponsorów Forum. Mamy frajdę z tego tytułu :)

Statuetka Lidera Przedsiębiorczości

Gala Lidera Przedsiębiorczości

 

2011 - Otrzymaliśmy nagrodę za najlepszy Intranet MSP w konkursie INTERNALE POLAND 2011

ANG Intranet, który jest skalowalną, wydajną i łatwą w zarządzaniu platformą umożliwiającą efektywne organizowanie zasobów organizacji został doceniony przez kapitułę konkursu INTERNALE POLAND 2011. Konkurs INTERNALE POLAND jest unikalnym w Polsce wydarzeniem, którego celem jest budowa wizerunku branży komunikacji wewnętrznej i intranetów oraz wyznaczanie jej standardów ze szczególnym uwzględnieniem promowania osób i dobrych praktyk realizowanych projektów.

 

Nagroda INTERNALE POLAND 2011

INTERNALE POLAND 2011