Nasz Manifest

MISJA

Dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które Ich stać. 

Tworzymy dla profesjonalistów z branży finansowej wybitne środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu, by móc dostarczać naszym klientom usługi finansowe dla nich zrozumiałe, których potrzebują i na które Ich stać, będąc przy tym odpowiedzialnym partnerem dla współpracujących z nami instytucji finansowych.

NASZA WIZJA

1. Spółdzielnia będzie efektywnym biznesem

Budujemy organizację, która będzie jedną z pięciu największych firm pośrednictwa finansowego. Widzimy firmę rosnącą systematycznie pod względem przychodów i zatrudnienia, prowadzącą rentowną, efektywną działalność budującą wartość firmy w sposób zrównoważony, zaangażowany i odpowiedzialny społecznie. Wierzymy w możliwość łączenia celów ekonomicznych z przyjętymi i przestrzeganymi przez nas wartościami firmy oraz potrzebami ludzi i przyrody. Dzięki takiemu podejściu możemy zbudować biznes efektywny długoterminowo, trwały i pożyteczny.

2. Ludzie są naszą wartością 

Człowiek jest naszą największą wartością etyczną i najważniejszym źródłem wartości ekonomicznej naszej firmy. Widzimy współpracowników, którzy identyfikują się z misją, wizją i wartościami naszej organizacji, traktując pracę jak służbę i jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości. Widzimy naszą firmę jako sprzyjającą temu, by człowiek w Spółdzielni osiągał sukces finansowy, znajdując przestrzeń dającą poczucie bezpieczeństwa, zaufania i szacunku. 

3. Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny

Poprzez angażowanie się w inicjatywy na rzecz współpracy międzyludzkiej, dobra wspólnego  zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i społeczności poza Spółdzielnią, chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami, budując kapitał społeczny, kapitał zaufania, tak aby zmieniać świat na lepsze. Widzimy odpowiedzialność obywatelską naszej organizacji i chcemy być firmą, która łączy, a nie dzieli. 

4. Pozytywnie wpłyniemy na środowisko

Wierzymy, że każda organizacja wpływa na otaczające je środowisko. Chcemy nie tylko eliminować swój negatywny wpływ na środowisko, ale również mieć swój udział w zapewnieniu przyszłym pokoleniom dostępu do zasobów naturalnych w stopniu nie mniejszym niż ten, jaki stał się naszym udziałem.


NASZE WARTOŚCI


Ludzie - chcemy pracować z najlepszymi, stwarzając im dobre warunki do pracy i rozwoju. Tworzymy środowisko ludzi pracujących w zespole, wspierających się nawzajem, dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem, środowisko ludzi angażujących się, odpowiedzialnych i wrażliwych społecznie. Rozmawiamy z naszymi współpracownikami, partnerami finansowymi i klientami szczerze i otwarcie, chwalimy się naszymi sukcesami i nie chowamy głowy w piasek, gdy jest trudno.

Równowaga - chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, ponosząc odpowiedzialność społeczną za naszych współpracowników, partnerów, klientów i środowisko. Oznacza to dla nas podejmowanie zarówno decyzji strategicznych, jak i bieżących operacyjnych, kierując się interesem wszystkich grup interesariuszy oraz wierząc, że przedsiębiorcy mają szczególną rolę wobec świata.

Edukacja - bez kształcenia zawodowego i humanistycznego zatrzymujemy się w miejscu – tylko ludzie, którzy się kształcą mogą zmieniać świat, rozumieć go i szanować innych ludzi. Tempo zmiany naszego otoczenia wymaga od nas nieustannej edukacji, bo tylko dzięki temu będziemy mogli być najlepsi w tym, co robimy oraz odnajdziemy w  życiu spełnienie i radość.

Etyka - w naszej codziennej pracy kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, a podział na dobro i zło ma dla nas znaczenie. Dzięki temu budujemy zaufanie wśród naszych klientów oraz współpracowników. Wymagamy przede wszystkim od siebie i angażujemy się w tworzenie i utrzymanie zasad etycznych w całym sektorze finansowym.

Radość - radość to naszym zdaniem jedno z najważniejszych słów świata, to uczucie bez którego nie możemy myśleć o szczęściu i spełnieniu. Chcemy, aby dzięki współpracy z nami nasi współpracownicy, klienci, partnerzy biznesowi i inni interesariusze czuli się zadowoleni i mieli poczucie, że dostali od nas coś wyjątkowego.

Przedsiębiorczość - to ona zmienia świat. Spółdzielnia jest kooperatywą ludzi z inicjatywą, samodzielnych w myśleniu i kreatywnych – to jest właśnie droga do niezależności zawodowej i osobistej.

Zaangażowanie - chcemy tworzyć zaangażowaną społeczność współpracowników, wspierającą się i podążającą w tym samym kierunku, kierującą się tym samym systemem wartości i mającą poczucie współuczestnictwa w tej samej rzeczywistości. Chcemy, by członkowie społeczności przede wszystkim stawiali pytanie, o to, co mogą zrobić dla naszej społeczności, a nie co społeczność może zrobić dla nich. Chcemy stworzyć organizację, w której partykularne interesy „ja” zastępuje działanie na rzecz dobra społeczności „my i ja”.

Współpraca - każdy z nas oddzielnie jest w stanie zrobić wiele dla siebie i innych, jednak dopiero połączona energia nas wszystkich wspiera realizację naszej wizji. Dlatego wspólnie działamy na rzecz budowy i rozwoju kapitału społecznego, który jest podstawą współpracy opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.