Odpowiedzialny Biznes

Czym jest dla nas odpowiedzialny, zrównoważony i zaangażowany biznes?


1.      Jest to dla nas nieodłączna część strategii biznesowej oraz stały element naszych działań operacyjnych -  zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami naszej strategii.

2.      To służebna rola wobec klientów.
3.      Szczera komunikacja i dialog z interesariuszami  - przeczytaj o naszych wynikach i działaniach w zintegrowanym raporcie społecznym nagrodzonym w Konkursie na Najlepsze Raporty Społeczne.  
4.      Etyka w pracy pośrednika i zarządzaniu Spółdzielnią – dowiedz się jak w Spółdzielni dbamy o budowanie kultury etycznej.
5.      Przyjazne i wspierające środowisko pracy  - dlaczego warto z nami współpracować
6.      Promowanie odpowiedzialnych postaw w branży –  zainicjowaliśmy projekt Nienieodpowiedzialni.pl aby promować etykę, odpowiedzialną sprzedaż i zaangażowanie społeczne w branży finansowej, jesteśmy również aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).
7.      Zaangażowanie spoleczne – jesteśmy wolontariuszami, poprzez  Fundację "Będę Kim Zechcę" pomagamy młodym osobom, aby mogły realizować swoje plany i marzenia,  angażujemy się w edukację finansową i promowane odpowiedzialnej przedsiębiorczości, wspieramy ekonomię społeczną oraz ideę spółdzielczości

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju


Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. Poprzez działania i inicjatywy, w które się angażujemy, staramy się odpowiadać na najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed światem, a przede wszystkim przed branżą finansową. W szczególności wspieramy realizację następujących celów głównych:

 

Edukacja jest jedną z kluczowych powinności biznesu. Chcemy kształcić świadomych i odpowiedzialnych obywateli i konsumentów. Wierzymy, że właśnie poprzez edukację możemy zmieniać świat na lepsze. W ramach Fundacji "Będę Kim Zechcę" prowadzimy dla dzieci warsztaty dot. edukacji finansowo-ekonomicznej. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas różnych wykładów, warsztatów i konferencji. Promujemy czytelnictwo i biblioteki zakładowe.

 


Cały model biznesowy spółdzielni oparty jest o zasadę dialogu, współpracy, współwłasności i współodpowiedzialności. Naszą ideą jest stworzenie optymalnego środowiska pracy dla doświadczonych profesjonalistów. Dbamy o wysoki poziom zarządzania etyką w organizacji. Promujemy ideę spółdzielczości i odpowiedzialną przedsiębiorczość. Wspieramy przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, jesteśmy partnerem konkursu eS Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią naszej strategii biznesowej.

 


Naszą misją jest dostarczać ludziom usługi finansowe, które potrzebują, rozumieją i za godziwą cenę, na którą ich stać. Klientów zachęcamy do rozwagi w korzystaniu z usług finansowych. Aktywnie promujemy ideę odpowiedzialnej sprzedaży, m.in. poprzez serwis OdpowiedzialneFinanse.pl oraz projekt Nienieodpowiedzialni.

 

Poza celami głównymi ważne są dla nas następujące cele dodatkowe:

 

Formuła spółdzielni oznacza m.in. równościowe i emancypacyjne podejście do zarządzania. Opiera się na poszanowaniu różnorodności i równych prawach dla wszystkich jej członków, niezależnie od płci czy innych cech. Jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, dbamy o poszanowanie jej zapisów i nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji.

 

W spółdzielni pracownicy są w 100% właścicielami firmy - decydują o kierunkach jej działania, są współodpowiedzialni za jej kształt i uczestniczą w zyskach. Jesteśmy przekonani, że to jest właściwa droga do zmniejszenia nierówności - większy udział pracy w podziale wytworzonej wartości. Wierzymy również, że odpowiedzialna branża finansowa, o którą walczymy, jest niezbędnym elementem inkluzywnego postępu gospodarczego.

 

Nie zmienimy świata, działając samodzielnie. Musimy połączyć siły. Musimy wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i zasobami, bo tylko w ten sposób możemy dokonać realnej zmiany w otaczającym nas świecie. ANG Spółdzielnia angażuje się w wiele inicjatyw branżowych, krajowych i międzysektorowych, a do własnych projektów zawsze zapraszamy partnerów.

 

 

Za koordynację działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w Spółdzielni odpowiada Magdalena Mitraszewska magdalena.mitraszewska@grupaang.com  tel. 604 703 315

 

 

Spółdzielnia otrzymała wsparcie na realizację projektu z zakresu CSR ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt był realizowany w okresie od 12.05.2014 r. do 28.02.2015 r., a dzięki otrzymanemu wsparciu udało się nam m.in. przeprowadzić dialog z interesariuszami oraz wydać raport społeczny.