Raport społeczny

Raport 2018 wizualizacja

Szanowni Państwo, Przyjaciółki i Przyjaciele ANG,

Z pewnym sentymentem oddajemy w Wasze ręce, mając nadzieję na Wasze zainteresowanie, nasz raport podsumowujący kolejny rok naszej działalności. Sentymentem, bo oto przyszło nam podsumować 8 już rok naszej działalności operacyjnej i mamy wrażenie, że ten czas przemknął nam wyjątkowo wartko :)

To był dla nas dobry rok. Dobry, ponieważ osiągnęliśmy przyzwoite wyniki biznesowe, spełniające nasze oczekiwania. Pisząc nasze, myślę o naszych członkiniach i członkach Spółdzielni, o naszych biznesowych partnerach, o naszej centrali. Wierzę, że nasze powodzenie ekonomiczne sprzyjało naszemu zaangażowaniu w dobro wspólne i znalazło też doceniony wymiar w naszej aktywności społecznej, w relacjach z naszymi społecznymi interesariuszami.

W tym wszystkim udało nam się podtrzymać ogień ciągłego niepokoju, pewnego rodzaju buntu, jaki nam towarzyszy od początku naszego istnienia. Ogień niezgody na niektóre elementy naszego otoczenia, również nasze własne niedoskonałości i co najważniejsze, ciągle mamy chęć zmiany tego. Ta nieustająca potrzeba łączenia biznesu z sensem jego działania, pożytecznością dla ludzi i świata jest wciąż najważniejszą częścią naszej tożsamości.

Bardzo dziękuję, w imieniu naszego zarządu, wszystkim naszym współpracowniczkom i współpracownikom, naszym partnerom biznesowym i społecznym za wspólną drogą w 2018 r. z nadzieją na dalszą podróż.

Artur Nowak-Gocławski

Raport zintegrowany ANG Spółdzielni za 2018 r. jest dostępny pod adresem http://raport2018.angkredyty.pl. Jest to już nasz szósty raport społeczny. Został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania społecznego GRI Standards oraz zasady dot. raportowania zintegrowanego IIRC. Jesteśmy jedyną firmą w branży pośredników finansowych, która wydaje raport zintegrowany.

Przygotowaliśmy również drukowaną na papierze w 100% z recyklingu skróconą wersję raportu. Jeśli chcieliby Państwo ją otrzymać, prosimy o kontakt: 

Magdalena Mitraszewska, CSR manager:  magdalena.mitraszewska@grupaang.com