Wyniki operacyjne

Wyniki finansowe 
Wyniki za III kwartały 2019
Przychody ogółem
79 081 701,26
Wynik finansowy 448 958,54
                            
Suma bilansowa 16 703 122,44
Kapitał własny 3 433 163,78
                            
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,2
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,8
                             
Wolumen kredytów (PLN)
3 417 635 948,39
                             
Liczba eskpertów 993