Twoje potrzeby

Posiadanie własnego domu czy mieszkania to wielka radość.  Decyzje o zakupie nieruchomości należą do najważniejszych w Twoim życiu. To są trudne decyzje, wymagające głębokiego rozważenia. Podobnie jest z wyborem finansowania, szczególnie wtedy, gdy nie masz wystarczających środków i musisz wspierać się kredytem bankowym.

W dzisiejszych czasach, na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt produktów finansowych.  Czasem nawet osobom zajmującym się finansami zawodowo, trudno jest dokonać dobrego wyboru. Podejmując decyzję o wyborze kredytu hipotecznego, chciałbyś mieć pewność, że Twój kredyt jest optymalny. Tego poczucia nie uzyskasz, opierając się wyłącznie o propozycję Twojego banku, w którym masz rachunek. Oczywiście, nie wyklucza to faktu, że to właśnie Twój może się okazać tym najlepszym. Dlatego warto skorzystać z usług pośrednika finansowego, który płynnie porusza się wśród ofert banków, promocji, niuansów finansowych bankowych ofert.

Kredyty hipoteczne należą do jednych z najbardziej złożonych produktów finansowych. Składa się na nie wiele elementów proceduralnych, czynników finansowych, dokumentów, spraw urzędowych. Naturalna jest bezradność, zakłopotanie w kontaktach z bankiem, często jawiącym się jako zasadnicza i bezkompromisowa instytucja. Dlatego warto skorzystać z usług pośrednika finansowego, który wyjaśni Ci wszystkie niezrozumiałe rzeczy w sposób przyjacielski, będzie Twoim wsparciem w rozmowach z bankiem, na wszystkich etapach pozyskiwania kredytu. Będziesz czuł się pewniej.

Jednym z najważniejszych kryteriów, mających wpływ na przyznanie przez bank kredytu, jest posiadanie tzw. zdolności kredytowej. Określa się ją na podstawie wielu mierzalnych czynników, które są różne, w zależności od banku. Oznacza to, że jeden bank z łatwością przyzna Ci kredyt hipoteczny, inny odmówi. Dlatego warto skorzystać z usług pośrednika kredytowego, który przeprowadzi wstępną analizę Twojej „zdolności kredytowej”, dzięki czemu istotnie zmniejszy się ryzyko narażenia Cię na odmowę banku, gdybyś rozpoczął pozyskanie finansowania w niewłaściwym dla siebie banku.

Każdy z nas chciałby mieć poczucie wolności finansowej, poczucie bezpieczeństwa dzisiaj, a także niezależności finansowej na emeryturze. Te potrzeby spełnia firma należąca do naszej grupy, ANG Spółdzielnia Pośredników Ubezpieczeniowych, zajmująca się pośrednictwem w zakresie produktów ubezpieczeniowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych.

Finanse są trudną dziedziną, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ludzi, dla których pośrednnictwo kredytowe to profesja*.

 

* Przez profesję rozumie się te zawody, które wymagają długotrwałego przygotowania, zazwyczaj poprzez konieczność odbycia studiów wyższych, a także często stażu zawodowego. Dla profesji charakterystyczne jest zrzeszanie się w stowarzyszenia zawodowe, tworzenie własnych kodeksów etycznych. (źródło: pl.wikipedia.org)