Dlaczego warto z nami pracować?

ANG Spółdzielnia to wyjątkową społeczność doświadczonych i samodzielnych profesjonalistów. Jesteśmy pierwszą na rynku firmą pośrednictw finansowego, której współwłaścicielami są pośrednicy kredytowi – członkowie Spółdzielni. We współpracy stawiamy na partnerskie relacje i przestrzeganie przyjetych przez nas wartości.

Spółdzielnia jest firmą, w której znajdziesz najlepsze na rynku warunki pracy, bardzo dobre stawki prowizyjne, nowoczesne narzędzia pracy, miłą atmosferę i partnerskie relacje oraz możliwość zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Będziesz mieć wpływ na firmę, w której pracujesz - to od Ciebie będzie zależało, jak będzie się rozwijała Spółdzielnia.
 
Korzyści z przystąpienia do Spółdzielni:

 • bardzo dobre stawki prowizyjne,
 • dostęp do bazy wiedzy tworzonej na bieżąco przez     doświadczonych pośredników,
 • komfort pracy w dużej organizacji bez utraty     niezalezności,
 • sprawne i terminowe rozliczenia,
 • najlepsze produkty kredytowe na rynku (hipoteczne     i gotówkowe),
 • nowoczesne narzędzia do zarządzania klientami i      procesem sprzedaży,
 • łatwy i wygodny dostęp do wiedzy (wszystkie     bieżące informacje produktowe, regulaminy i formularze bankowe w jednym     miejscu),
 • centralne wsparcie merytoryczne i procesowe,
 • szkolenia produktowe i sprzedażowe,
 • unikatowe narzędzia motywacyjne dla partnerów     sprzedaży,
 • współpraca z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych,     umożliwiająca oferowanie klientom produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych     oraz ANG Biznes, oferującą produkty     finansowe dla przedsiębiorców.

Przyjazne i wspierające środowisko pracy

 

Nasza wizja: zbudujemy kapitał ludzki – człowiek w organizacji jest naszym największym kapitałem, najważniejszą wartością. Widzimy spółdzielców, pośredników, współpracowników, którzy się identyfikują z wartościami naszej firmy, naszą misją i wizją, traktują pracę jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości.

 

 

Wg badania AON Hewitt Najlepsi Pracodawcy, przeprowadzonego wśród naszych Spółdzielców, mamy wiarygodną markę pracodawcy. Aż 89% z nas uważa, że firmie udaje się przyciągnąć pracowników, którzy są potrzebni do realizacji jej celów biznesowych (średni wynik w polskich firmach to 49%, a najlepsi pracodawcy osiągają 77%). Wizerunek Spółdzielni ANG jest spójny z wizerunkiem firmy jako pracodawcy, a pracownikom są oferowane rzetelne warunki współpracy.

Więcej o tym dlaczego warto pracować w Spółdzielni dowiesz się z naszego raportu społecznego 

 

Karta Różnorodności

 

Jesteśmy przekonani , że różnorodność przyczynia się do rozwoju organizacji, dlatego przyłączyliśmy się do inicjatywy UE Karta Różnorodności mającej na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Zatrudnienie Fair Play

 

31 grudnia 2014 otrzymaliśmy certyfikat "Zatrudnienie Fair Play". Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZFP-2007, IPED (standard „Zatrudnienie Fair Play”) to profesjonalny system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników organizacji w tworzenie jej sukcesu. Został wypracowany w oparciu o różnorodne doświadczenia polskie i zagraniczne, które z jednej strony usprawnia zarządzenie pracownikami, a z drugiej zapewniają przestrzeganie zasady równych szans i niedyskryminacji w zatrudnieniu.

 

Zobacz nasz profil
Goldenline Linked in